Větrné elektrárny

 

Naše společnost nabízí následující služby v oblasti akvizice, plánování a realizace větrných elektráren:

  • Vyhledání vhodných pozemků pro realizaci větrných elektráren.
  • Zpracování studie proveditelnosti z hlediska územně plánovací dokumentace, ochrany životního prostředí, krajinného rázu, technické infrastruktury, odstupu od zastavěného území, šíření hluku a zastínění.
  • Zprostředkování zpracování posudku větrného potenciálu odbornou institucí.
  • Výběr technologie větrných elektráren vycházející ze zpracovaného posudku větrného potenciálu a z dostupnosti technologie větrných elektráren v ČR.
  • Návrh rozmístění větrných elektráren.
  • Výpočet výroby elektrické energie větrných elektráren vycházející ze zpracovaného posudku větrného potenciálu.
  • Odhad investičních a provozních nákladů CAPEX + OPEX.
  • Zpracování podkladů pro připojení větrných elektráren do distribuční sítě.
  • Zajištění cenové nabídky na certifikované měření větrného potenciálu.
  • Podpora při výběru dodavatele projektové dokumentace a realizace větrných elektráren.