Fotovoltaika

 

Naše společnost nabízí následující služby v oblasti akvizice, plánování a realizace velkých fotovoltaických elektráren na střechách budov i na pozemcích:

  • Vyhledání vhodných pozemků pro realizaci FVE.
  • Zpracování studie proveditelnosti a návrh optimálního výkonu a technologie FVE.
  • Odhad investičních a provozních nákladů CAPEX + OPEX.
  • Zpracování podkladů pro připojení FVE do distribuční sítě.
  • Podpora při výběru dodavatele projektové dokumentace a realizace FVE.
  • Podpora při zajištění monitoringu a servisních služeb FVE.